PVC

Poli(chlorek winylu) – PVC, PCW

Poli(chlorek winylu) – PVC, PCW

Polichlorek winylu, polichlorek etenylu, polichloroeten (PCW, PVC) – tworzywa sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomeru – chlorku winylu. Ma właściwości termoplastyczne, charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, jest odporny na działanie wielu rozpuszczalników.

Właściwości
Twardy Polichlorek Winylu (PVC-U)
Gęstość 1.38-1.55 g/cm3. Odporny na działanie kwasów, zasad, benzyny, alkoholi. Posiada małą chłonność wilgoci, odporny na tworzenie się rys naprężeniowych. Bardzo mała odporność termiczna.
Zakres temperatur dla pracy ciągłej: od -5oC do +85oC.
Miękki Polichlorek Winylu (PVC-P)
Gęstość 1.16 – 1.35 g/cm3. W zależności od zawartości plastyfikatora zmienne właściwości mechaniczne oraz skurcz tworzywa.
Zakres temperatur dla pracy ciągłej: od -20oC do +55oC.

Skurcz przetwórczy
* 0,4 – 0,8% (PVC-U)
* 0,6 – 3,0% (PVC-P)

Zastosowanie
Elementy aparatury chemicznej, pompy, zawory, przewody. Złączki, kolanka, elementy kanalizacji, zawory, elementy montażowe. Wtyczki przewodów elektrycznych, nóżki aparatów, elementy wykończenia.

Przetwórstwo
Zalecany Czas Suszenia: * h
Zalecana Temperatura Suszenia: * °C
Dopuszczalna Zawartość wilgoci przy przetwórstwie: < 0,3 %
Temperatura Przetwórstwa: 160 – 210 °C
Temperatura Formy: 20-60 °C