Polistyren - PS

Polistyreny są produkowane metodą ciągłej polimeryzacji blokowej.

Polistyren

POLISTYRENY nisko i wysoko udarowe- Standardowe(GPPS) i wysokoudarowe(HIPS), polistyreny są produkowane metodą ciągłej polimeryzacji blokowej i są wykorzystywane jako surowiec do produkcji opakowań artykułów spożywczych, napojów, jednorazowych naczyń w branży fast food, artykułów konsumpcyjnych i ich opakowań. Są też wykorzystywane w artykułach elektronicznych, elektronice, w opakowaniach nośników audio i video, w sprzęcie laboratoryjnym i medycznym. Można je stosować jako surowiec do produkcji zabawek, części dla przemysłu meblowego, samochodowego, elektrotechnicznego i maszynowego oraz do produkcji przedmiotów mających kontakt z artykułami spożywczymi.

Właściwości Polistyrenu:
- łatwo poddający się barwieniu
- posiada właściwości dielektryczne
- odporny na związki chemiczne
- rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych
- sztywny i jednocześnie odporny na uderzenia
- surowiec syntetycznych
- surowiec wysokoudarnościowy
- interesujące właściwości optyczne
- odporny na działanie kwasów
- niska chłonność wody
- bardzo mała przewodność ciepła
- rozszerzalność ośmiokrotnie większa niż stali
- budowa liniowa i duży ciężar cząsteczkowy
-najlżejszy z termoplastów
- kruche i mało elastyczne