Recykling

PUE szczególnie mocno specjalizuje się w recyklingu odpadów.

Recykling tworzyw sztucznych

PUE szczególnie mocno specjalizuje się w recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zajmujemy się ich skupem i odzyskiem, który polega na przetworzeniu i wyprodukowaniu przemiałów i regranulatów, które zostaną użyte do ponownej produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Posiadamy szeroką gamę maszyn i urządzeń, które pozwalają nam podejmować ambitne wyzwania i uzyskiwać wysokiej jakości i czystości produkty. Podczas procesu recyklingu jesteśmy w stanie przesortować, doczyścić, umyć, rozkruszyć, zmielić odpady tworzyw sztucznych, w tym także trudne do odzysku odpady wielomateriałowe. Uzyskany w ten sposób przemiał podczas procesu wytłaczania możemy modyfikować, tj. dodać: talk, włókno szklane, elastomery, barwniki, tak by wyprodukować regranulat o pożądanych przez klienta właściwościach.

pue-eko.pl - PUE Gorzów Wielkopolski - Recykling tworzyw sztucznych
pue-eko.pl - PUE Gorzów Wielkopolski - Recykling tworzyw sztucznych
pue-eko.pl - PUE Gorzów Wielkopolski - Recykling tworzyw sztucznych