ABS

Tworzywa sztuczne otrzymywane w procesie polimeryzacji.

ABS

ABS (poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)) – tworzywa sztuczne otrzymywane w procesie polimeryzacji butadienu oraz kopolimeryzacji akrylonitrylu ze styrenem wraz z jednoczesnym szczepieniem powstałego kopolimeru na polibutadienie.

Właściwości
Tworzywo amorficzne. Gęstość 1,05 g/cm3. Duża udarność, twardość oraz odporność na zarysowania[1]. Brak odporności na działanie światła i promieniowania UV. Dobre właściwości izolacyjne. Zadowalająca odporność na działanie ługów, rozcieńczonych kwasów, węglowodorów alifatycznych, olejów i tłuszczów. Nieodporny na działanie kwasów, estrów oraz ketonów. Jest jednym z niewielu tworzyw sztucznych, które można pokrywać warstwami metalicznymi podczas obróbki galwanicznej.

Zakres temperatur dla pracy ciągłej: od -40 do +85 °C.

Skurcz przetwórczy
0,4–0,7% (typy niewzmocnione)
0,2–0,3% (typy wzmocnione)

Zastosowanie
Obudowy aparatury elektronicznej, sprzętu AGD itp. Elementy samochodów (kratownice, przyciski, armatura wewnętrzna, nadkola). Sprzęt sportowy, elementy mebli, galanteria ozdobna. Technika biurowa, optyczna, fotograficzna, zabawki.

Przetwórstwo
Zalecany czas suszenia: 3–4 h
Zalecana temperatura suszenia: 75–85 °C
Dopuszczalna zawartość wilgoci przy przetwórstwie: < 0,10%
Temperatura przetwórstwa: 190–240 °C
Temperatura formy: 40–80 °C