< >
Preloading...
 • Odpady Medyczne

  open

  Odbieramy odpady medyczne powstające w szpitalach, klinikach specjalistycznych, prywatnych gabinetach lekarskich, stomatologicznych, ambulatoriach, instytutach, laboratoriach badawczych i analitycznych, w punktach weterynaryjnych, zakładach kosmetycznych, przy produkcji leków.

 • Transport odpadów

  open

  Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych prowadzi działalność w dziedzinie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zgodnie z przepisami ADR. Zatrudniamy doradców ADR oraz kierowców posiadających zaświadczenia ADR. Posiadamy szeroki tabor samochodowy, dzięki czemu możemy podjąć się transportu każdego rodzaju odpadów.

 • Usuwanie Azbestu

  open

  PUE Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie demontażu, transportu i utylizacji eternitu. Wyroby zawierające eternit są rakotwórcze i zgodnie z prawem azbest musi zniknąć z Polski do 2032 roku. Szacuje się, że w naszym kraju jest ok. 15,5 mln ton wyrobów zawierających tą szkodliwą substancję. Mamy więc wiele razem do zrobienia...